arrow  Home | Xango | Energetix | IsiS training | Sponsors | Links | Contact    

Het Concept


ENERGETIX biedt u een winstgevende en flexibele business mogelijkheid met een prestatiebelonend inkomen. Onze elegante design sieraden en accessoires bieden u een uniek en van concurrentie gevrijwaard productassortiment met een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.

Een deel van uw ENERGETIX klanten koopt uw product alleen al om de fraaie vormgeving, anderen weer in het bijzonder om de weldadige werking die de magneettherapie zo interessant maakt. U spreekt dus zowel klanten die gezondheidsbewust zijn aan, alsook klanten die fraaie en modieuze sieraden willen. Dit geeft u enorme verkoopkansen op een grote markt.
U start uw ENERGETIX business met de aankoop van een Start Set voor € 46.00 (een klassieke armband ter waarde van € 38.00, een handboek “hoe werkt mijn ENERGETIX business”, een brochure en flyers). Al direct verdient u 20 % op de inkoop (excl. btw) en dat gaat oplopen tot wel 45 % (40% + 5% topverkoperbonus) op uw persoonlijke inkoop, afhankelijk van uw omzet.

Hier vindt U een voorbeeld van uw persoonlijke kortingspercentages gebaseerd op de gerealiseerde omzet

Verkoopprijs (incl. btw) € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00
Aantal producten met een gemiddelde prijs van €41.66 12 12 12 12 12 12
Korting/winst marge 20% 25% 30% 35% 40% 40% + 5%**
Winst € 80,00 € 100,00 € 120,00 € 140,00 € 160,00 € 180,00
Hostess geschenk * € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00
Nettowinst € 60,00 € 80,00 € 100,00 € 120,00 € 140,00 € 160,00

* geef een relatiegeschenk aan iemand die je helpt met een verkoopparty (10% van de omzet met 50% korting).
** Inclusief topverkopersbonus 5 %.
Bovenstaande voorbeelden zijn niet ongewoon voor consulenten die er voor kiezen ENERGETIX producten te verkopen op party's aan huis en groepsverkopen zoals b.v. op een kantoor of sportclub. U ziet hoe interessant het kan zijn om enkele evenementen per maand te organiseren. Zo kunt u een prachtig extra inkomen verdienen.

Puntensysteem

Omdat ENERGETIX actief wil zijn op de gehele Europese markt, werd gekozen voor een puntensysteem. Het werkt als volgt : in de prijslijst bij de brochure vindt u de prijzen in euro's. Deze zijn inclusief de Duitse btw die 16% bedraagt. Als u de prijs vermindert met 16%, dan houdt u de “punten “over. Op deze wijze zijn ook alle eventuele andere valuta terug te brengen naar punten. Het marketingplan met zijn beloningssysteem, met de diverse verschillende korting- en bonusniveaus, is daarom voor eenieder gelijk.

Terminologie

POV - Persoonlijke Omzet Volume
Al uw persoonlijk bestelde inkooporders worden uitgedrukt in punten, die gelijk zijn aan de waarde van de catalogusprijs excl. btw.

GOV - Groep Omzet Volume
Alle persoonlijke orders èn die van uw downlines (consulenten onder u aangesteld) samen worden uitgedrukt in punten, gelijk aan de waarde van de brochureprijs excl. btw.

Korting
Uw winst op de netto brochureprijs (excl. btw).

Commissie
Het verschil dat wordt uitbetaald tussen uw eigen kortingspercentage en het kortingspercentage van de consulenten die u hebt aangebracht en die onder uw hoede vallen.

Kwalificatieniveaus

Consulent Kwalificatie (C) - 20%
Wanneer u de startset heeft ontvangen en betaald, begint uw inkoopkorting van 20 % (netto excl. btw). U komt vervolgens in aanmerking voor een hogere permanente inkoopkorting tot 40 % indien U:
 1. ENERGETIX producten zelf verkoopt (persoonlijk omzet volume POV) of
 2. U uw eigen verkoopteam van consulenten samenstelt en trainingen geeft. Uw eigen verkoop (POV) en de verkoopresultaten van uw team zijn dan samen uw groepsomzetvolume (consulenten in uw groep die al door eigen verkoopresultaten zelf de 40 % korting hebben bereikt, vallen buiten uw groepsvolume; deze downline is dan een eigen groep geworden).
Senior Consulent Kwalificatie (SC) - 25%
 1. Bestel in 1 keer een order van 350 punten POV. U bent dan direct Senior Consulent en u ontvangt permanent 25 % inkoopkorting (snelstartset).
 2. Verzamel en bestel binnen 1 kalendermaand orders met een totaal van 500 punten GOV. U ontvangt dan 25% korting op de eerstvolgende order, nadat de 500 punten zijn behaald.
 3. U kunt ook nog 5% extra verdienen op de door u gesponsorde consulenten.
Marketing Consulent Kwalificatie (MC) - 30%
 1. Bestel in 1 keer een order ter waarde van 1000 punten POV. U komt dan op het niveau van Marketing Consulent en ontvangt op deze order al direct 30% korting.
 2. Verzamel binnen 1 maand orders met een totaal van 1000 punten GOV. U ontvangt dan 30 % korting op de eerstvolgende order nadat de 1000 punten zijn behaald.
 3. U kunt ook nog 5% - 10% extra verdienen op de door u gesponserde consulenten.

Marketing Manager Kwalificatie (MM) - 35%
 1. Bestel in 1 keer een order ter waarde van 1500 punten. U komt dan direct op het niveau van Marketing Manager. U ontvangt dan direct 35% korting op deze order.
 2. Verzamel binnen 1 maand orders met een totaal van 1500 punten GOV. U ontvangt dan 35 % op de eerstvolgende order nadat de 1500 punten zijn behaald.
 3. U kunt ook nog 5% - 15% extra verdienen op de door u gesponsorde consulenten.

Marketing Directeur Kwalificatie (MD) - 40%
 1. Kwalificatie in 1 maand: verzamel orders met een totaal van 3000 punten GOV in 1 kalendermaand (waarbij in ieder geval ook 130 persoonlijke punten = POV) waarvan 1500 onbelast* zijn. Wanneer het totaal aan punten is behaald, komt u per de 1ste van de eerstvolgende maand op het niveau van marketingdirecteur.
 2. Kwalificatie in 2 maanden: verzamel orders met een totaal van 1800 punten GOV, in 2 opeenvolgende maanden (2 x 1800 per maand, met in ieder van deze 2 maanden ook 130 punten POV) waarvan 900 punten per maand onbelast zijn). Wanneer het totaal aan punten is behaald, komt u op het niveau van marketingdirecteur; dit gaat in op de 1ste van de eerstvolgende maand. (1 dag na 2 x maandtotaal van 1800 punten).
 3. U kunt ook nog 5% - 20% extra verdienen op de door u gesponsorde consulenten.
* Onbelaste omzet : de omzet die de leden van uw team behalen en waarvan ze geen gebruik maken om zelf marketingdirecteur te worden. Persoonlijke omzet is daarom altijd onbelast. Belaste omzet is omzet die leden van uw team behalen en gebruiken om zelf marketingdirecteur te worden. Dit geldt zowel voor de één maand als de twee maanden kwalificatie. Het voor de betreffende kwalificatie gebruikte GOV (groep omzet volume) van uw downline (ofwel personen die onder u werken) geldt als belaste omzet en kan derhalve door u niet worden gebruikt om voor de kwalificatie als marketingdirecteur in aanmerking te komen (twee verschillende personen kunnen niet met behulp van hetzelfde verkoopvolume tot marketingdirecteur worden gepromoveerd).
NOTE: Alle kwalificaties voor een opvolgend niveau, ook die van marketingmanager, gaan direct na behalen van de punten in. Wanneer u de kwalificatie van marketingdirecteur hebt behaald, moet u, voordat u als volledig gekwalificeerde marketingdirecteur kan worden aangemerkt en u de daarmee samenhangende korting van 40% kan ontvangen, nog wachten tot de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u de betreffende kwalificatie hebt behaald. Alle bereikte niveaus zijn permanent (ook het 40% niveau); de korting blijft bestaan ongeacht de toekomstige maandomzetten.

Business Booster Pakket (promotieset) - verkrijgbaar op Senior Consultant Niveau

ENERGETIX is altijd bezig manieren te vinden om u te helpen uw business te versnellen, te stimuleren en u te belonen voor uw inzet. Op het moment dat u zich heeft gekwalificeerd voor Senior Consulent (25 % korting) kunt u eenmalig gebruik maken van de promotiesetaanbieding. De promotieset ter waarde van € 250 voor slechts € 125 ofwel 50% korting ! (deze aanbieding wordt niet bijgeteld bij POV/GOV en moet in de eerste maand na het inschrijven besteld worden). De set bestaat uit voor € 240 waarde aan producten naar uw eigen keuze, € 10 waarde aan promotieflyers, 2 displaykussentjes en 2 fluwelen tasjes. Zo kunt u dan altijd een kleine selectie van de sieraden bij u in uw handtas dragen, klaar om direct gepresenteerd te worden.

Korting op de verkoopprijs

Informatie over teamleiderbonus


Teamleiderbonus
Als u een nieuwe consulent verwelkomt in uw persoonlijke team, verdient u de inspanningsbonus op het verschil tussen uw eigen kortingspercentage en het kortingpercentage van de nieuwe consulent (de extra bonussen verderop in plan uitgelegd, tellen hierbij niet mee). De inspanningsbonus wordt berekend op basis van de kortingsniveaus op de dag van de order.

Team leider bonus: voorbeeld 1

Niveau van uw consulent (downline) ingekocht door uw consulent (excl. btw) De verdiensten van uw consulent: Als u b.v. op het kortingsniveau van 40 % bent, dan is het verschil in korting tussen u en uw consulent: In dit voorbeeld zijn uw verdiensten voor het trainen en helpen van uw consulent:
20% € 400,00 € 80,00 20% € 80,00
25% € 400,00 € 100,00 15% € 60,00
30% € 400,00 € 120,00 10% € 40,00
35% € 400,00 € 140,00 5% € 20,00
40% € 400,00 € 160,00 U kunt zich ook kwalificeren voor een marketingbonus en een trainingbonus. 3% + 3%, 3%, etc.

Teamleiderbonus: voorbeeld 2

Als u per maand minimaal 130 punten behaalt (POV = actieve situatie) ontvangt u het verschil tussen de 20 % korting van de consulent en uw eigen 40 % korting.

Als uw consulent stijgt in niveau, wordt het verschil tussen de percentages natuurlijk minder. Maar vergeet niet dat uw consulent dan ook grotere bestellingen aan het doen is, waarover u nog steeds percentages ontvangt. Deze consulent heeft nu meer ervaring en vraagt minder van uw tijd. Als uw consulent het niveau van marketingdirecteur behaalt, is er niet langer meer een percentageverschil. Nu is de tijd om uw royaltybonus te verdienen, een bonus als dank voor het trainen en het helpen van uw consulent om het niveau van marketingdirecteur te behalen. U ontvangt deze bonus over de omzet van de nieuwe marketingdirecteur en haar/zijn team.

In het volgende voorbeeld bent u marketingdirecteur en ontvangt u op uw niveau 40 % korting. U verdient nu ook het verschil tussen u en Alex nml. 5 %, Alex koopt in met 35 % korting. Alex verdient echter zelf ook 10 % op Peter, de directe downline van Alex. Peter koopt in met 25 % korting. Op uw downline Jo verdient u weer 10 %, en op uw downline Sam zelfs 20 %.

Marketingdirecteurbonus

In aanvulling op de gewone winst op uw inkoopvoordelen kunt u nu ook in aanmerking komen voor 3 aanvullende bonussen:

 1. Continuïteitbonus
 2. Trainingbonus
 3. De Royaltybonus

1. Continuïteitbonus 3% - 5%

In aanvulling op uw 40% inkoopkorting, kunt u tot 5% continuïteitsbonus ontvangen, ofwel een totale inkoopkorting van 45%! U kunt hiervoor in aanmerking komen indien u het onderstaande puntenniveau over 2 opeenvolgende maanden weet vast te houden (persoonlijke omzet/geen groepsvolume).

  POV van:
 • 3.000 punten: bonus 3%
 • 3.500 punten: bonus 4%
 • 4.500 punten: bonus 5%

Wanneer deze puntentotalen behaald worden, betaalt ENERGETIX deze bonussen direct aan u uit vanaf de 3e maand, daarna gewoon iedere maand als u het puntenniveau kunt aanhouden. Als u deze volumes weet vast te houden, mag u 1 x in de 6 maanden een maand missen. Energetix geeft u deze bonus als u de bovenstaande volumes of orders in niet meer dan 8 keer per maand kunt doen. Energetix heeft dan minder werk en kosten en gunt u dit voordeel.

Tip: Niet iedereen met wie u spreekt over ENERGETIX zal consulent willen worden. Stel daarom deze vaak toch erg enthousiaste mensen voor om voor u orders te verzamelen. Ze tekenen dan geen contract en ze hebben dan geen eigen administratie maar u kunt ze wel bedanken en belonen door ze korting te geven op hun eigen aankopen of een percentage “commissie” te geven over de orders die ze verzameld hebben.

Wellicht willen ze voor u verzamelen op hun werk, bij bekenden of op de sportvereniging. U zult zien dat dit mooi bijdraagt tot het behalen van uw benodigde punten voor de continuïteitsbonus. Uw verzamelbesteller helpt u bij de presentatie en mond-tot-mondreclame die de heilzame werking van de magneettherapie introduceert en ook de elegante designs onder de aandacht brengt. We raden u aan om als eerste uw dankbaarheid te tonen aan deze verzamelbesteller door een armband cadeau te geven. Deze zal zeker “ geshowd” worden. Bij herhaalorders kunt u overwegen een financiële vergoeding te geven.


2. Trainingbonus - 3%

Als u een nieuwe consulent werft voor ENERGETIX, dan is zijn/haar succes voor een belangrijk deel van uw begeleiding en verantwoordelijkheidsgevoel afhankelijk. ENERGETIX wil graag uw inzet en het succes van de nieuwe consulent belonen met een trainingsbonus. Als u een actieve MD bent (POV minimaal 130 per maand) bent u zo waardevol dat u 3 % trainingsbonus verdient op al uw consulenten die dan MD geworden zijn. Voorwaarden zijn dat de eerst startende consulent zelf gesponsord heeft, dat u de consulent goed hebt ingevoerd in het marketingsysteem en hem/haar geholpen heeft de business op te zetten. Als u de nieuwe consulent binnen 6 weken na zijn/haar start heeft geholpen een verkooppresentatie op te zetten die minimaal 130 punten heeft opgeleverd, vult u dan het formulier “ training on the job” in. U hebt dan voor altijd recht op de 3% trainingsbonus over zijn/haar team als deze consulent later het niveau haalt van MD. Deze bonus is bedoeld om hechte samenwerkingen te stimuleren.


3. Marketingbonus - 3%

Als actieve marketingdirecteur kunt u ook nog eens 3 % royaltybonus verdienen. Deze bonus verdient u over alle marketingdirecteuren onder u, wel tot 5 niveaus (zie diagram) onder u. Het is een beloning die u ontvangt voor de tijd en energie die u hebt gestoken in al uw consulenten om ze tot deze prestaties (marketingdirecteur) te brengen.

De bonus wordt berekend over de groepsomzet (GOV) van uw marketingdirecteuren en hun groep. Wel moet u zelf actief blijven d.w.z. zelf uw POV halen van minimaal 130 punten per maand en een groepsomzet behalen van minimaal 1200 punten per maand.

Aantallen van persoonlijk gesponsorde en actieve marketingdirecteuren:

  Executive MD Area MD Regional MD National MD International MD
Niveau 1 2 3 5 8
1 3%+3%* 3%+3%* 3%+3%* 3%+3%* 3%+3%*
2 1.5% 3% 3% 3% 3%
3     3% 3% 3%
4       3% 3%
5         1.5%

 

* Trainingbonus

Het marketingplan zorgt ervoor dat wanneer een laag in het diagram niet actief is (geen 130 POV en 1200 GOV), de niveaus opschuiven. Waar in dit geval laag 6 niet zichtbaar is, komt deze wel in beeld wanneer laag 5 niet actief zou zijn. Laag 4 schuift dan op naar 3, enz. Bij hernieuwde activiteit gaan de lagen weer naar de oude plaats terug.


IsiS België - e-mail: BE: info@isisbe-nl.eu - GSM: 0494/653590
energetix